Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

22:48
7201 a713
Reposted bygenuflection genuflection

April 20 2018

12:21
0859 fde5
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viahissyfit hissyfit

March 19 2018

21:05
0017 ac12 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafckit fckit

January 15 2018

01:29
7707 99f1
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viamagolek22 magolek22
01:29
4906 e7d5 500

December 05 2017

15:59
4851 71fe 500
Reposted fromloveandsex loveandsex viahavingdreams havingdreams
10:59
9966 1a09 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viamontak montak
00:31
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viazapominanie zapominanie
00:31
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viaddrunk ddrunk

December 02 2017

12:41
Reposted fromgruetze gruetze viaHoHo HoHo
11:07
4531 4f7d
Reposted fromsimonsayer simonsayer viazdjeciahuja zdjeciahuja
11:07
3063 9ac5 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
11:06
8757 49c1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazdjeciahuja zdjeciahuja

October 04 2017

09:44
9618 fc79

July 29 2017

14:32
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra

May 26 2017

22:30
5460 9afa
Reposted fromdowyjscia dowyjscia vianarcosisv narcosisv

April 25 2017

23:08
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viajamaicanbeat jamaicanbeat
23:02
0866 5dc0
22:59
3429 56de
who are you
I am you but potassium
Reposted fromtfu tfu viamatuss matuss
22:50
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl