Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

00:28

August 17 2018

01:23
7322 49a1 500
Reposted fromjigglybro jigglybro viacarmenluna carmenluna
01:18
9702 6ac8
Reposted fromEnkiz Enkiz viasiostrzyca siostrzyca
01:17
3373 57f2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamatuszczak matuszczak
01:16
soup is back
Reposted fromu-dit u-dit viaCyamis Cyamis
01:08
9165 4da8 500
Reposted frombwana bwana viadrosera drosera
01:00
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viaveritas1 veritas1
00:59

July 18 2018

02:31
0625 ea82
Reposted fromsavatage savatage viawarkocz warkocz
01:51
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viabetterthanlies betterthanlies

July 12 2018

01:36
4503 4434
Reposted frombrumous brumous viarudaizia rudaizia
01:33
7901 dd75
01:32
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt viaUNDISC0VERDGYRL UNDISC0VERDGYRL

July 09 2018

02:54
5486 49d6
02:54
7112 612b

July 06 2018

13:44
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadrosera drosera
12:45
2446 d23a
Reposted bywarkoczlaparisiennecandycamillapiehuselinelaakustyka-mysli
12:42
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'

April 23 2018

22:48
7201 a713
Reposted bygenuflectionwarkoczboro98

April 20 2018

12:21
0859 fde5
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viahissyfit hissyfit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl