Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2020

00:44
1009 3747 500
Reposted byVostokpowidlobajaderraikarimaybeyoudusieleccsokoCannonballpchamtensyfubzaMartwa13zzuuoodisheveledmiimielentariegrayscaledchaosirmelinoxygeniumthereisnolovevictorianfreskamiimiveronica-opiehusnothingiseverythingthebelljarAvinashioxygeniumdancingwithaghosttoskalattepieceoflifelenifcamononoknothingiseverythingjnnaeglerion-nsfwelentariebeattmanpchamtensyfgnijacemarzeniahormezaSturnustoffifeezakazanerhubarbrrgrovlycomplicated-ideamarsjaninzmarsaincomperta

January 23 2020

17:46
9995 4b81 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
17:45
3048 6b65 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
17:32
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viadrosera drosera
17:30
6037 c935
Reposted froms3 s3 viadrosera drosera
17:05
2796 02b4 500
Reposted fromgettynaked gettynaked viak42 k42

December 16 2019

00:43
Zdarza się, że kogoś bardzo lubimy, ale go nie kochamy. I zdarza się, że kogoś bardzo kochamy, ale go nie lubimy i po pewnym czasie zaczynamy rozumieć, że życie z nim jest niemożliwe. Bo jednak łatwiej żyje się z kimś, kogo lubimy. Z kim potrafimy normalnie rozmawiać. O głupotach. O naleśnikach i idiotycznym filmie. Bez szarpaniny, bez tych wszystkich dziwnych emocji, o których istnieniu wcześniej nie miałam pojęcia. Dopóki nie poznałam ciebie. Dlatego... Wybacz mi, ale muszę znaleźć kogoś, kogo polubię. Nawet jeśli nigdy nie pokocham go tak mocno, jak ciebie.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
00:40

December 15 2019

20:58
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapannakojot pannakojot

November 25 2019

01:51
0323 91c1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianokturnal nokturnal

November 24 2019

22:03
2828 7965 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaxal xal

September 08 2019

19:10
9052 a4ee
Reposted fromsavatage savatage
19:09
3715 3542 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaderida derida
18:58
5604 4873
Reposted fromEtnigos Etnigos
18:54
18:38
Nie baw się sercem kobiety - ma tylko jedno. 
Baw się piersiami - są dwie.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaBabson Babson

February 11 2019

00:28

August 17 2018

01:23
7322 49a1 500
Reposted fromjigglybro jigglybro viacarmenluna carmenluna
01:18
9702 6ac8
Reposted fromEnkiz Enkiz viasiostrzyca siostrzyca
01:17
3373 57f2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamatuszczak matuszczak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...